Eerstelijnspsychologie de Jong

Werkwijze

Uitgangspunten voor de gesprekken

Bij het inschrijven zou u aangeven hebben waar u een oplossing voor zoekt en hoe belangrijk dat voor u is. Uw gegeven antwoorden gebruiken we als uitgangspunten voor onze samenwerking. De praktijk leert dat wat u zoekt pas in het begin van de samenwerking duidelijk wordt.

1. Volgorde van wat er gebeurd is.

Daar bijna niemand zijn verhaal in de juiste volgorde van de gebeurtenissen vertelt, springt dat verhaal meestal van de hak op de tak. Ik volg uw verhaal wetend dat wat u me verteld nodig is, bij onduidelijkheden zal ik vragen stellen.Terug kijkend op ons gesprek geeft dat meestal een rommelig beeld. De systematiek en wat ik zoek zit in mijn hoofd, dat blijkt niet uit het verloop van het gesprek. Na verloop van tijd wordt u mijn systeem ook duidelijk.

2. Wat voor u goed is.

Volwassen mensen weten ondertussen wat goed is voor hen. Ik weet wat goed is voor mijzelf, niet voor u. Heeft u twijfels over wat goed voor u is dan denk ik desgevraagd met u mee.

3. Uitspraken.

Ik baseer mijn denken over uw vragen en antwoorden op het nieuwste wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder hersenonderzoek.

Behandelplan

Het maken van een behandelplan vereist dat ik veel over u weet. Ook het schrijven van een plan vraagt tijd. In de gespecialiseerde zorg is die tijd beschikbaar, in de basis zorg niet. Doordat uw hulpvraag al duidelijk is zal ik tijdens het eerste of tweede gesprek een voorstel doen iets in uw gedrag te veranderen. Dat gaat u uitproberen. Daarna kunnen we besluiten of dit goed is of dat het anders moet. Door het uitproberen komt er nieuwe informatie bij die het behandelplan veranderen (kan).

De samenwerking

  • Sturend is wat voor u belangrijk is, daar gaan de vragen voornamelijk over. Op uw antwoorden krijgt u tijdens ons gesprek feedback.
  • Oefeningen zullen we op hun bruikbaarheid uitproberen.
  • Verder kan ik u bijvoorbeeld vragen over een gebeurtenis schrijven of te praten met iemand die u vertrouwt.
  • Daarnaast geef ik uitleg over het verband van uw hulpvraag en de rol die hersens hierbij hebben. Dat verband wordt toegespitst op de betreffende emotionele processen in het brein, hoe die functies elkaar beïnvloeden
  • Op uw vragen, voorstellen, ideeën en bezwaren zal ik tijdens onze gesprekken dieper ingaan.

Diagnose of symptomen volgens DSM-IV

Dat wat u werkelijk drijft, de vasthoudendheid waarmee u wilt blijven voldoen, waar u de offers voor brengt, daar draait het in een diagnose om. Dat doet pijn en daar gaat de meeste tijd inzitten. Van de symptomen volgens de indeling van de DSM-IV daar zult u geen last van hebben.

Consult

Een consult duurt meestal 60 minuten. De frequentie van de vervolgafspraken wordt op uw situatie afgestemd. Ik verplicht mij tot een voortdurende inspanning om voor u een werkbare oplossing te vinden. Indien zou blijken dat de toegemeten tijd niet toereikend is kan ik aan de huisarts een vervolg verwijzing vragen. Soms moet ik u doorverwijzen na overleg naar de tweede lijn GGZ .

Privacy

Het is wettelijk zo geregeld dat uw huisarts of andere derden geen informatie krijgen tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.